Modelbaan in Z-spoor

This site is a member of WebRing. To browse visit here.

Deze site gaat over de bouw van een Z-spoorbaan en zal bij iedere stap worden uitgebreid. Ook eventuele missers zullen niet ontbreken.

Read the story of the build of a Z-track (click on English version)

Het formaat van deze baan is 98 bij 73 cm.

(Foto van de module)